Tinas de baño

LÍNEA PREMIER

Accesorios adicionales:Tinas para 2 personas:

Tina Extasis                      1.80 x 1.50 x .49

Tina Nilo                                     1.70 x 1.70 x .44


Tina Duna                          1.86 x 1.36 x .44


LÍNEA NORMAL

Accesorios adicionales:


Tina para 1 persona:

Tina Afrodizia                  1.80x.90x.46

Tinas para 2 personas:

Tina  Delirium                  1.60x1.60 x.45           

Tina Heros                 1.78 x1.10 x.44 

Tina Romana             1.70 x1.39 x.44

Tina Diamante                 1.50x1.50x .44

Tina Opalo                      1.78 x 1.15 x .46

Tinas para 1 persona:

Tina Coral                       1.34 x .85 x .44

Tina Rubí                         1.22x .80x.38  

LÍNEA BÁSICA

Accesorios adicioanales:


Tinas para 2 personas:                                          

Tina GranGuayana         1.53 x 1.16 x .45

Tinas para 1 persona:

Tina Guayana               1.53 x .87 x .40

Tina Zafiro                     1.80 x .90 x .45

SPA´S

Accesorios adicionales:


Tina para 4 personas:

Tina Oceanic                  1.80 x .65 cm

Tina para 5 personas:

Tina Onix                        1.81 x 1.81 x .71cm

OTRAS..

Tinas para 1 persona:

Tina Atenas                                 1.50 x.85 cm

Tina Brescia                                 1.80 x.90 cm

Tina Hermes                                1.35 x .85 cm

Tina Venecia                                 1.52 x .72 cm

Tinas para dos personas:

Tina Capri                                     1.60 x 1.60 cm

Tina Mónaco                                 1.80 x1.14 cm

Tina Niza                                      1.80 x 1.14 cm

LÍNEA ESTÁNDAR

Tina Antares                      1.68x.90x.45 cm.

Tina Cora                                    1.71x1.18x.47 cm.

Tina Myzar                                 1.80x1.22x.46 cm.

Tina Lyra                                         1.52x1.52x.48 cm.

Tina Venus                                  1.70x1.18x.46 cm.

Tina Columba                             1.80x.1.40x.46 cm.

Tina Atenea                                         1.54x.90x.45 cm.